36. ČESKÝ A SLOVENSKÝ EPILEPTOLOGICKÝ SJEZD
70. ČESKÝ A SLOVENSKÝ SJEZD
KLINICKÉ NEUROFYZIOLOGIE

24.–25. 10. 2024

Olomouc, hotel Central Park Flora

Modul: Intro banner


Vážené kolegyně, vážení kolegové,

 s velkým potěšením si Vás dovolujeme pozvat na 36. český a slovenský epileptologický sjezd, pořádaný současně se 70. českým a slovenským sjezdem klinické neurofyziologie 24.–25. 10. 2024 v hotelu Central Park Flora v centru Olomouce.

Sjezd organizuje Česká a Slovenská liga proti epilepsii jako setkání neurologů a dětských neurologů z ambulancí i klinických pracovišť, ale i psychologů, genetiků, radiologů a dalších specialistů podílejících se na péči o nemocné s epilepsií; kolegů z řad středního zdravotního personálu (sester, EEG laborantek, apod.), jakož i neurovědců zapojených do epileptologického výzkumu. Věříme, že půjde o skvělou příležitost sdílet řadu nových poznatků a zkušeností z klinické praxe i experimentální epileptologie.

Hlavním tématem letošního sjezdu bude semiologie epileptických záchvatů. S radostí informujeme, že hlavním řečníkem v této sekci bude Dr. Laura Tassi z “Claudio Munari” Epilepsy Centre, Milano, Itálie: neuroložka, neurofyzioložka, celosvětově uznávaná kapacita v oblasti video-EEG monitorování a předoperační diagnostiky dětských i dospělých pacientů s epilepsií.

Dalšími tématy sjezdu budou například epilepsie u žen, věkově vázané epilepsie, epileptochirurgie a v neposlední řadě vzrušující vývoj v oblasti epileptologického výzkumu, diagnostických metod a inovativních terapeutických přístupů. Naším cílem je poskytnout vám, prostřednictvím přednášek, workshopů a diskuzí, nejmodernější poznatky přínosné pro vaši každodenní praxi.

Zároveň doufáme, že kongres bude perfektní příležitostí pro navázání nových kontaktů s kolegy a sdílení zkušeností. Historické město Olomouc s neopakovatelným geniem loci nám poskytne skvělé zázemí pro odbornou i společenskou část programu.

Těšíme se na osobní setkání v říjnu v Olomouci!

Za organizační výbor,

prof. MUDr. Pavel Kršek, Ph.D.
MUDr. David Krýsl, Ph.D.

Pořadatel

Solen, s. r. o., ve spolupráci s Neurologickou klinikou FN Olomouc

Odborná garance
Česká liga proti epilepsii
Slovenská liga proti epilepsii
Česká společnost pro klinickou neurofyziologii ČLS JEP

Předseda sjezdů

prof. MUDr. Ing. Petr Hluštík, Ph.D.Aktuality

Systém akreditace ČLK

Systém akreditace ČLK

Česká lékařská komora zavádí nový zautomatizovaný systém připisování kreditů, skrze jednotný vzdělávací portál. Pro zapsání akreditace absolventů vzdělávacích akcí bude od září 2020 zapotřebí znát jejich ČLK ID.

Tímto prosíme, abyste při registraci uváděli do poznámky své ČLK ID. Pokud své ČLK ID neznáte, můžete ho vyhledat ZDE. My pak zajistíme, aby vám byly zasloužené kredity připsány. Děkujeme za spolupráci!

Nenechte si ujít přednášku Dr. Laury Tassi

Nenechte si ujít přednášku Dr. Laury Tassi

Dr. Laura Tassi, celosvětově uznávaná odbornice v oblasti video-EEG monitorování a předoperační diagnostiky dětských i dospělých pacientů s epilepsií, představí nejnovější poznatky v diagnostice a léčbě epilepsie! Přijďte získat jedinečný pohled na diagnostiku a léčbu epilepsie od přední italské neurofyzioložky!

Modul: Aktuality


Partneři

Modul: Partneři