36. ČESKÝ A SLOVENSKÝ EPILEPTOLOGICKÝ SJEZD
70. ČESKÝ A SLOVENSKÝ SJEZD
KLINICKÉ NEUROFYZIOLOGIE

24.–25. 10. 2024

Olomouc, hotel Central Park Flora

Modul: Intro banner


Vážení účastníci,

v letošním roce pro Vás chystáme pod odbornou garancí České a Slovenské ligy proti epilepsii a České společnosti pro klinickou neurofyziologii ČLS JEP 36. český a slovenský epileptologický sjezd 70. český a slovenský sjezd klinické neurofyziologie.

Tento rok se však přesouváme z Brna do Olomouce a v termínu 24.–25. 10. 2024 se potkáme v hotelu Central Park Flora, který se nachází v centru Olomouce.

Těšíme se na viděnou.

Se srdečným pozdravem tým SOLEN

Pořadatel

Solen, s. r. o., ve spolupráci s Neurologickou klinikou FN Olomouc

Odborná garance
Česká liga proti epilepsii
Slovenská liga proti epilepsii
Česká společnost pro klinickou neurofyziologii ČLS JEP

Předseda sjezdů

prof. MUDr. Ing. Petr Hluštík, Ph.D.Aktuality

Systém akreditace ČLK

Systém akreditace ČLK

Česká lékařská komora zavádí nový zautomatizovaný systém připisování kreditů, skrze jednotný vzdělávací portál. Pro zapsání akreditace absolventů vzdělávacích akcí bude od září 2020 zapotřebí znát jejich ČLK ID.

Tímto prosíme, abyste při registraci uváděli do poznámky své ČLK ID. Pokud své ČLK ID neznáte, můžete ho vyhledat ZDE. My pak zajistíme, aby vám byly zasloužené kredity připsány. Děkujeme za spolupráci!

Modul: Aktuality


Modul: Partneři